MTC Viper 6-24x56IRS

(Martin Selingr)


 

1.Technické údaje výrobce (Optisan)

-zvětšení variabilní 6-24x

-průměr objektivu 56mm

-velikost výstupní pupily 8-2,5mm (pozn. –optimální když se tento údaj blíží průměru zornice oka 5-7mm)

-dioptrická korekce -2,5 /+2

-oční reliéf 76-89mm (pozn.  udává optimální vzdálenost oka od okuláru), po montáži na Steyr LG110FT je možné okamžitě a pohodlně najít nezkreslený obraz v optice a to i při největším zvětšení)

-nastavení korekce paralaxy 10m – nekonečno (pozn. ověřeno ostření od 10m i ostření na nekonečno, rozsah 10m -50m pokrývá na stupnici nastavení paralaxy výseč cca 90 st.)

-udávaná velikost kroku na točítkách 1/8“ na  100 yards (tj. cca 1,74 mm/50m –souhlas udávaného kroku bude ověřen při praktickém testu)

-průměr tubusu 30mm

-podsvícení červené v 11-ti krocích

-délka 400mm bez sluneční clony

-hmotnost 818g

 

2.Cena

Pořízeno v GB –B.A.R. Cena bez poštovného £259.

 

3.Obsah balení

-puškohled

-sluneční clona 3“ s dodávanou redukcí

-kovové klapky na objektiv i okulár

-ocelová dvojdílná montáž 30mm vysoká

-vetší kolo 75mm se stupnicí k nasazení na korekci paralaxe

-imbusy a montážní přípravek pro montáž a demontáž kovových klapek

-textilní obal

 

4.Popis

-jednodílný tubus 30mm z duralu se standardní černou povrchovou úpravou, výrobce neudává zda je tubus plněný dusíkem

-nastavovací prvek dioptrické korekce je umístěn u okuláru

-na „středové kostce“ tubusu se nchází nahoře točítko elevace, točítko stranové korekce je umístěno napravo a korekce paralaxy se nachází nalevo z pohledu střelce. Na točítku korekce paralaxy je rovněž umístěn regulační prvek osvětlení osnovy, regulace je skoková v 11 krocích. Podsvícení osnovy je provedeno tak, že lze bez problémů najít potřebnou úroveň pro konkrétní světelné podmínky.

-použitá osnova je typu SCB Reticle, což je osnova navržená pro použití zejména na vzduchových zbraních. Osnova SCB je principelně podobná osnově Mildot.  SCB  používá pro dělení kříže rysky. U SCB jsou dále hlavní dílce rozděleny na polovinu ryskami s menší velikostí.  Rozměr tenké části kříže je +-5 dílců ve svislé i vodorovné ose. SCB má navíc rysky označující vzdálenost +-10 dílců ve svislé i vodorovné části (v silné části kříže). Osnova SCB je velice slušně provedená tj. dostatečně tenká, ale ne zase tak tak, aby se ztrácela. Velikost kříže se nemění se zvětšením, správnou velikost dílců uvádí výrobce pro zvětšení 10x.

-točítka výškové i stranové korekce mají aretaci sloužící k zamezení nechtěného cvaknutí. Stupnice točítek je rozdělena po 1/8“ a jedna celá otočka točítka představuje 6“ na 100 yardech. Stupnice obou točítek lze velmi snadno vynulovat povolením pojistného kroužku. Co mi na točítkách chybí je stupnice otoček, tak aby střelec měl při větším rozsahu překlikání přehled v jakém rozsahu se nachází. Absence stupnice otoček je daň za použití aretace točítek. Cvakání točítek je jasně definované polohou i zvukem, tudíž bez výhrad.

 

5.Poznatky z praktického používání

Pro montáž puškohledu na větrovku Steyr LG110FT jsem použil dvojdílnou montáž Kozap. Osa puškohledu při použití této montáže je 45mm nad osou hlavně. Při tomto rozměru objektivu je to nejnižší možná dosažitelná vzdálenost. Pozice puškohledu na LG110FT je taková, že je možné okamžitě a pohodlně najít nezkreslený obraz v optice a to i při největším zvětšení (na této větrovce jsem měl přechodně osazen Falcon Menace 4,5-18x56 a nalezení správné pozice oka bylo o poznání težší než u MTC). Všechny ovládací prvky puškohledu fungují hladce s přiměřeným odporem, výjimkou je dioptrická korekce, jejíž nastavení jde opravdu ztuha, na druhou stranu její použití není příliš časté.

Estetický dojem z kombinace LG110FT a MTC Viper je z mého subjektivního pohledu parádní.

Při testování jsem se soustředil na:

a)      zjištění reálného rozsahu překlikání ve svislé ose (elevace)

b)      Box test –ověření správného posunu bodu zásahu při nastavení korekcí a to ve dvou směrech a při různých změnách nastavených na točítkách

c)      ověření údajů výrobce v udávaném kroku korekcí

d)      Ověření zda puškohled nemění bod zásahu při změně zvětšení

Podmínky testování: Puška Steyr LG110FT, střelivo JSB Heavy 4,52, vzdálenost byla zvolena záměrně kratší tak, aby se neprojevil rozptyl použité pušky, k dispozici bylo 9m, stříleno bylo s opřenou puškou. Venkovní teplota cca -1 C, vyrovnání teplot 30 minut.

Ad a)

 před nastřelením jsem ověřil reálný rozsah překlikání vytočením točítka elevace do dvou krajních poloh. Vzdálenost zásahů  na vzdálenosti 9M byla  210mm, což představuje pokud jsem dobře počítal 80MOA.

Ad b)

 po nastřelení pušky následoval Box test při dvou různých korekcích a v jiném pořadí nastavování posunů. Nejdříve ve směru nahoru, doprava, dolů a doleva při korekcích na obou točítkách o dvě otočky. Podruhé ve směru dolů, doleva, nahoru a doprava při korekcích na obou točítkách o tři otočky. Výsledkem Box testu byl v obou případech čtverec, kde se 1. a 5. výstřel setkaly v téměř v jedné díře (malý posun 2mm v prvním Box testu je způsoben chybou střelce, u druhého testu se střely potkaly dokonale)

Ad c)

 Box test lze výhodně použít i pro ověření souhlasu udávaného kroku korekcí. Optisan udává krok korekcí 1/8“ na 100 yardech. Jedna otočka představuje 6“ ve vzdálenosti 100 yardů. Po přepočtu  vychází na 1 otočku 15mm ve vzdálenosti 9M.

Čtverec vykreslený při 1.Box testu (při dvou otočkách) by měl teoreticky mít stranu 30mm a čtverec při 2.Box testu (tři otočky) by měl mít rozměr 45x45mm. Přeměřením vzdáleností na papíře se přesně potvrdily teoretické předpoklady a lze konstatovat, že udávané korekce přesně odpovídají skutečnosti.

Ad d)

 Ověření souhlasu nastaveného bodu zásahu při různém zvětšení jsem provedl při třech zvětšeních max -24x, min 6x a zvětšení 10x. Stříleno bylo opět na vzdálenost 9M. Dva výstřely Při všech zvětšeních mají rozptyl středů zásahů cca 3mm.

 

 

6.Závěr

Velice kvalitní puškohled s bohatou výbavou za slušnou cenu.

Plusy:

-          jasný a nezkreslený obraz,

-          jednodílný tubus

-          kvalitně provedená osnova SCB

-          optimální vzdálenost očního reliéfu, snadné a rychlé nalezení pozice oka i při max zvětšení

-          nastavení točítek je přesné a odpovídá údajům výrobce

-          aretace točítek

-          rozsah korekce paralaxy od 10M, jasný a čitelný okamžik zaostření

-          kompletní rozsah dodávky (včetně montáže, kovových klapek a sluneční clona)

Mínusy:

-          chybějící stupnice otoček

-          rozsah korekce paralaxy by pro použití pro větrovkáře mohl být mezi 10-50M o něco větší, nyní představuje výseč cca ¼ otočky

 

Autor Martin Selingr,