Optika


Pro přesnou střelbu na větší vzdálenosti je optika - tedy puškohled, zcela nutnou záležitostí. Vhodný puškohled na malorážku vyberete hlavně podle toho, za jakým účelem budete pušku používat. Díky malému zpětnému rázu, lze na malorážku použít i levný puškohled né zcela pevné konstrukce, který by sice na větší ráži nevydržel, ale na malorážce může sloužit do smrti.

 

Výběr puškohledu


U puškohledů je spousta parametrů, dle kterých zvolíte ten nejvhodnější. Projdeme si hlavní z nich:

 

1.) Zvětšení puškohledu: Zde rozlišujeme puškohledy s fixním a variabilním zvětšením. Obecně lze říci, že fixní zvětšení, pokud stačí, je vždy lepší než variabl. V konstrukci variablu je spousta složitostí, proto i dražší variabl může být poruchovější než levný puškohled se zvětšením fixním. Pokud ovšem variabl potřebujete, nezbývá než najít kvalitní kousek.

 

Já chci střílet svou malorážkou nejen soutěž "Mizivé cíle do 50m", která má v pravidlech povoleno použití puškohledu se zvětšením maximálně 4x, ale i další soutěže typu "Malá odstřelovačka", které povolují zvětšení větší (12X i neomezeně). Hledám tedy variabl se zvětšením 4x-12x (nebo více).

 

Pokud však chcete střílet disciplínu Benchrest, je potřeba vybírat puškohled s opravdu velkým zvětšením. Ideální jsou speciální puškohledy pro tuto disciplínu dělané, jako je Weaver T36 (36x40). S takovým puškohledem (zvětšení fixní 36x) si ale ostatní malorážkové soutěže dost zkomplikujete.

 

Zvětšení puškohledu je tedy nutné zvolit podle použití - a pokud neexistuje kombinace pro všechny požadované účely, je výhodnější, než dělat kompromisy, pořídit více zbraní - pro každý účel jeden speciál - a tedy více puškohledů. Měnit více puškohledů na jedné zbrani se nedoporučuje - po každém nasazení optiky je nutné znovu nastřelovat.

 

2.) Záměrná osnova: Liší se opět dle použití:

    

     a) Lovecké - používá se starší tvar "T" nebo klasické duplexní kříže s přísvitem či dálkoměrnou osnovou

     b) Terčové(sportovní) - kříže vlasové

     c) Taktické - MilDot a jemu podobné multi-kříže

 

 

Lovecké T-čko má výhodu lepší viditelnosti ve slabších světelných podmínkách. S příchodem osvětlených záměrných křížů se ale Tčka používají čím dál méně. Pro terčovou střelbu není "T" příliš vhodné - i když stále má své zastánce.

 

Duplex je kříž s rameny širokými a tenkým středem. Pro lovecké účely bývá doplněn osvětlenou tečkou na středu a někdy i stupnicí pro odkad vzdálenosti. Je to nejuniverzálnější typ kříže, který se dá použít dobře na vše - pro terčovou střelbu musí být střed kříže co nejtenčí, pro lov zase je třeba, aby ramena byla silnější a byl osvětlený bod uprostřed.

 

Sportovní kříže, jsou jednoúčelovou záležitostí. Vhodné jsou pouze na terč a hlavním požadavkem je co nejtenčí (vlasová) nitka (fine crosshair). Tento kříž je pro střelbu například v přírodě nepoužitelný, protože není dobře vidět proti tmavému a členitému pozadí. Je vytvořen pro nejpřesnější zaměření na terč. Když chcete střílet na 50m se zvětšením pouze 4x, je tenoučký nitkový kříž velkou výhodou. Pro soutěže typu BenchRest se používá nitkový kříž s tečkou o rozměru 1/8MOA uprostřed.

 

Speciální záměrné kříže typu MilDot, neboli tečkování na všechny strany kříže od středu, jsou používány hlavně pro odstřelovačské pušky ozbrojených složek. Tyto multi-kříže napomáhají k měření vzdálenosti a slouží také k rychlému přemíření na dlouhé vzdálenosti. MilDot má přesně definované rozměry. (Rozteč mezi středy značek osnovy je přesně jeden MIL. Jeden MIL odpovídá přesně 3,438 MOA) MilDoty mívají většinou střední nitku trochu širší než terčové puškohledy, což může vadit při jejich terčovém použití. Speciálním typem multi-kříže jsou různé druhy záměrných osnov pro disciplíny typu "Field Target". Tyto kříže mají mnohem více stranových i výškových značek - pro lepší přemiřování na různé vzdálenosti a také pro korekci podle síly větru. Tyto FT kříže jsou vynikající pro použití na výkonných vzduchovkách.

 

Umístění záměrné osnovy (kříže). Záměrná osnova může být u puškohledu umístěna buďto v přední, nebo zadní ohniskové rovině. (FFP - front focal plane - přední ohnisková rovina) Pokud je kříž umístěn v zadní ohniskové rovině (častější případ), jeho zdánlivá velikost (rozměry) se nemění se změnou zvětšení puškohledu. Pokud však je kříž umístěn v přední ohniskové rovině (FFP), tak je tomu naopak - jeho rozměry se plynule mění se zvětšením. Toto řešení používají především taktické nebo lovecké záměrné dalekohledy, kde je potřeba, aby rozměry kříže zůstaly naprosto stejné vzhledem k rozměrům obrazu cíle - při všech zvětšeních. Díky tomu například značky kříže MilDot mají při všech zvětšeních stejný rozměr vůči cíli, jelikož jak se při změně zvětšení zvětšuje obraz cíle, zvětšuje se také záměrná osnova!

 

Hawke AirMax 6-18x44 AO a jeho tenoučký MilDot (neměnný se zvětšením)

 

3.) Korekce paralaxe: Funkce potřebná pro střelbu na různé vzdálenosti. U puškohledů bez korekce se samozřejmě dá natvrdo nastavit korekce paralaxe na jednu určitou vzdálenost, ale poté ji nelze měnit a tak při střelbě na jinou vzdálenost může docházet k chybě v zamíření právě vlivem nekorigované paralaxe. Většina puškohledů mají korekci na objektivu, lepší modely mají korekci na střední kostce. Druhá varianta je nejen přesnější, ale i pohodlně ovladatelná. (korekce paralaxe může sloužit jako dobrý dálkoměr, ovšem pouze na vzdálenosti do 100m)

 

Hawke Varmint - korekce paralaxe na objektivu

 

Hawke Sidewinder - korekce paralaxe na střední kostce

4.) Velikost objektivu: Jednoduše čím větší, tím světelnější puškohled. Pro sportovní účely bohatě stačí objektiv průměru 40mm, dokonce se při přebytku světla v okolí může světelnost snižovat sluneční clonou nebo filtrem. I puškohled například 4x32 (32mm objektiv) je již celkem slušně světelný za běžných podmínek. Menší průměr než oněch 32mm je již špatný. Pro lovecké účely je světelnost velmi důležitá, loví se hlavně v horších světelných podmínkách, tedy je nutno volit velký objektiv. (50mm nebo 56mm)

5.) Tubus: Pro dokonalost variabilního puškohledu je potřeba mít co nejpřesnější tubus. Tubusy spojené z několika dílů jsou často spojené s chybou, kdy variabl nedrží nástřel při změně zvětšení nebo korekce paralaxe. Nejlepší ale také nejdražší řešení je jednodílný tubus a korekce paralaxe na střední kostce. (jako má Hawke Sidewinder) Tubusy se vyrábí ve dvou rozměrech, palcový tubus (25,4mm, 1inch) je rozšířenější a 30mm tubus je používán pro lovecké puškohledy pro dosažení větší světelnosti a nebo pro puškohledy taktické, pro dosažení většího korekčního rozsahu puškohledu. Dle rozměru tubusu je potřeba vybrat montáže pro puškohled - velikost oka.

6.) Osvětlení záměrné osnovy: U loveckých puškohledů. Vždy je lepší mít osvětlenou jen tečku na středu nebo popřípadě křížek. Osvětlení celého kříže není vhodné. Kříž potom svítí moc a světlo zastírá ostatní obraz.

7.) Korekční sloupky: Pro nastavení nastřelení jsou na puškohledu korekce dvě, horizontální a vertikální. Lovecké puškohledy mají korekční mechanismus umístění dovnitř sloupku, u sportovních jsou regulační točítka vytažena ven (předpokládá se časté ladění) a jsou přikrytá kovovou krytkou, nebo jsou dokonce úplně odkrytá (pro odstřelovače) - tyto venkovní ragulace bývají přesnější ..

Regulace uvnitř, pro ovládání mincí

 

Regulace uvnitř pro ovládání prsty

 

Sportovní regulace vytažená ven

 

Odstřelovačská regulace nechráněná krytkou

 

U této regulace nastřelení je důležitým údajem velikost kroku regulace. Klasické puškohledy jedním kliknutím posouvají zásah po terči o 1/4 MOA (úhlová minuta), což pro ráži .22LR většinou postačuje. Lepší terčové puškohledy však mají korekce s krokem 1/8 MOA - což je mnohem přesnější. Dle tohoto údaje se dá počítat, o jakou vzdálenost se změní nástřel při jednom kliknutí. Tyto údaje jsou vždy popsány na točítcích.

 

 

8.) Rozsah puškohledu: Je údaj, který je důležitý hlavně pro taktické puškohledy a pro puškohledy, používané pro střelbu na dlouhou vzdálenost. Čím větší rozsah puškohledu, tím větší horizontální propad střely se dá korigovat. Terčové sportovní puškohledy, jako jsou například ty pro BenchRest, mívají rozsah malý - předpokládá se, že s malorážkou budete střílet stále jen na vzdálenost 50m. U terčových puškohledů, kde je celkový rozsah korekce menší nebo roven 30MOA, můžete očekávat problémy s nastřelením malorážky i na vzdálenost 50m. Pro střelbu na 100m bývá potřeba minimálně rozsah 50MOA - záleží ale samozřejmě také na dalších aspektech, jako jsou montáže.