Střelivo .22LR


Střelivo v ráži .22LR je dobře dostupné a druhů je možno koupit opravdu hodně. Velmi těžké je vybrat ten pravý typ střeliva pro určitou pušku, protože jak se říká, každá hlaveň chce to svoje. Důležité je, vybrat nejlepší střelivo a poté již neměnit, střílet pouze jeden typ střeliva.

 

Jen pro porovnání - náboj ráže 308W a vedle .22LR

 

Rozdělení


Střelivo můžeme rozdělit podle několika různých kritérií. Ať už je to použití, rychlost střely, váha střely, přesnost nebo cena, vždy se toto mezi sebou úzce váže.

 

1.) Velmi rychlé střelivo "HV" (High Velocity) - standardní rychlost střeliva v ráži .22LR je kolem 320m/s. Je to tak proto, že při překonávání rychlosti zvuku (cca 340m/s) dochází u střely k vibracím, které ovlivňují její dráhu, tudíž negativně působí na přesnost střeliva. HV střelivo dosahuje rychlostí vyšších než 340m/s a tím je určeno hlavně pro střelbu na živé cíle (myslivci vs. škodná) a nebo pro střelbu na větší vzdálenosti. Nejvýkonnější střelivo vyrábí firma CCI pod názvy Stinger, QuickShok nebo Velocitor. Například Stinger a QuickShok, mají úsťovou rychlost kolem 500m/s (energie cca 260J) což je rekord mezi .22LR střelivem. Je toho dosaženo tak, že tyto náboje mají delší nábojnici na úkor kratší a tudíž lehčí střely. Do nábojnice se tak vejde více střelného prachu.

 

Energie střely, pro porovnání je tu HV Stinger a Velocitor, Standartní Eley, SubSonický PMC Moderator a Slaboučký CB Long.

Je jasně vidět, že na velkou vzdálenost je nejvýkonnějším střelivem CCI Velocitor, na 100m má asi takovou energii, jako standardní střelivo na ústí hlavně.

 

Rychlosti střely

 

 

Lehčí střela ztrácí svou energii rychleji než těžká, takže i když je Stinger nejvýkonnější střelivo na výstupu z hlavně, jeho bratr Velocitor, i když má úsťovou rychlost nižší (cca 440m/s oproti 500m/s u Stingera) má díky těžší střele již na 25m větší energii a již na cca 110m větší rychlost než Stinger. Popisovaná střeliva jsou určena pro lov škodné zvěře, mají proto dutinku, která působí větší zranění a QuickShok je dokonce uzpůsoben tak, aby se střela po nárazu rozpadla na několik velkých kusů a tím způsobila větší poranění živé tkáně. Mají také poměděnou střelu, aby nedocházelo k velkým otěrům v hlavni.

 

 

Nevýhodou těchto zabijáků je menší přesnost, větší opotřebovávání nábojové komory a vývrtu hlavně a samozřejmě i vyšší cena. Pro představu, jakou energii mají HV střeliva, jsem zkusil jejich účinky na zlaté stránky. Dal jsem dvoje GP (Golden Pages) za sebe, svázal do balíčku a střelil do nich na vzdálenost 50m nejprve standardní terčovou střelu Eley Target a poté CCI Stinger. Eley Target zakončil svou cestu cca v 1/3 druhých GP, zato Stinger oboje GP prošel skrz a pokračoval dále.

 

 

Vstup CCI Stinger

 

Stinger v 1/2 druhých GP

 

Výstup CCI Stinger

 

2.) Standardní a terčové střelivo - rychlosti kolem 320m/s, energie cca 140J. Střelivo s kulatou olověnou střelou většinou bez dutinky. (dutinka na přesnost horší - vibrace při stlačování vzduchu v dutině za letu) Použití hlavně na terč, od tréninku až po soutěžní střelivo. Tomu odpovídá i cena. Slušné soutěžní střelivo = minimálně 3,50/Ks. Liší se povrchovou úpravou střely. Některá střeliva bývají suchá, jiná zase mastná. Dle mých zkušeností jsou maštěná střeliva lepší při více ranách. Méně zanáší hlaveň. U některých suchých dochází ke ztrátě přesnosti při zanesení hlavně. Rozhodně nestřídat tyto dva typy střeliva. Hlaveň, ve které bylo stříleno střelivo jedno musíme pořádně vyčistit, aby jiný typ poté dobře fungoval. I po důkladném čištění musíme počítat s tím, že prvních několik ran nepůjde zcela přesně! Testoval jsem dostupné střelivo s mou 452 Silhouette a výsledky byly následující:

 

 

Velmi dobře zastřílely PMC Moderatory, subsonické střelivo za velmi dobrou cenu. Jejich výsledky se ale dále nepotvrdily a tak šlo patrně o nějakou výjimečně povedenou výrobní sérii. Zklamáním pro mne byly Standardy od S&B. Do mé pušky nepoužitelné. Jako jediná střeliva, která stojí za to zkoušet do Vaší malorážky, doporučuji značky Eley, Lapua a RWS. Ostatní zdaleka nedosahují jejich kvalit. Pro srovnání cen ještě ten samý soubor ale seřazen dle ceny za jednu ránu:

 

 

Eley Target, střelivo cca za 2,-/Ks, na které se můžete spolehnout

 

Nádhera, z těch nábojů je opravdu cítit kvalita, ale také cena!

Master a Midas od Lapua se vyráběly ve dvou speciálních rážích. Verze "M" je menší, tedy pro nové pušky a verze "L" je větší pro starší hlavně které již jsou vystřílené, toto řešení najdete pouze u LAPUA!

 

Velmi kvalitní střelivo za dobrou cenu

 

Zklamání! Levný šrot od S&B

 

3.) SubSonické střelivo - rychlost těsně nad 300m/s dává název střelivu určenému pro střelbu s tlumičem. Toto střelivo se používá pro lov škodné na menší vzdálenost (menší energie střely) hlavně v zahraničí, kde jsou legální tlumiče hluku výstřelu. Proto mívají SS střeliva dutinku, působí větší poranění (stlačený vzduch se v tkáni rychle rozepne a působí jako malý výbuch)

 

Suché SS Moderatory, v mé hlavni po cca 30-ti ranách ztrácejí přesnost (zanáší hlaveň nečistotami)

 

Výběr střeliva


Pro svou pušku musíte vybrat to správné střelivo! Roli hraje nejen kvalita (cena), ale také druh maziva, které je na střelách použito, a druh střelného prachu. Některé hlavně střílí stejně přesně se všemi druhy střeliva, jiným "chutná" jen nějaká značka. Moje SUHL150 je jako všechny SUHLky dost "rozmlsaná" a nejlepší výkony podává pouze se střelivem od Eley nebo RWS. Pokud koupíte pušku a budete hledat nejvhodnější střelivo - doporučuji vyzkoušet pouze značky LAPUA, ELEY a RWS (Dynamit Nobel).

 

Vždy je vhodné, střílet pouze jeden druh střeliva a neměnit! Velkou roli hraje také výrobní série střeliva. Můžete koupit například velmi drahé a dobré Eley MATCH EPS za cca 4,50Kč / ks.. a jejich soustřel nebude nic moc. Potom koupíte stejné náboje u jiného obchodníka (jinou výrobní sérii) a najednou zjistíte, že tyto náboje mají soustřel o hodně lepší! Číslo série je vždy napsáno někde na krabičce a je velmi dobrým vodítkem. Kupte si dvě krabičky od Vámi vybraného střeliva - na zkoušku, vyzkoušejte jaký bude mít soustřel (samozřejmě nejlépe z leže s oporou, aby chyba střelce byla co nejmenší) a pokud budete spokojeni, kupte od dané série co nejvíc nábojů. Jakmile dojdou, musíte to zopakovat.

 

Střelivo se testuje na soustřel tak, že nastřílím alespoň deset pěti-raných položek (na 50m). Vyřadím z nich ty, kde si jsem vědom své chyby a z těch zbylých (pokud nějaké jsou) vypočítám průměr - měřím průměr opsané kružnice kolem všech ran v položce. Pro testování je potřeba minimalizovat chyby střelce, ale zachovat polohu a způsob střelby, jaký potom bude používán - tedy testování střeliva z nějakého svěráku většinou výsledky nepřinese, jelikož puška se potom v rameni chová trochu jinak. Pro testování je třeba používat terče pravidelných tvarů - aby byly velmi dobře zaměřitelné.

 

Posouzení soustřelu: vzniklé seskupení zásahů může vypadat různě. Pokud jsou jednotlivé zásahy náhodně rozmístěny tak, že se mezi sebou většinou nedotýkají, jedná se o špatné střelivo pro danou zbraň a dále jej nemá smysl testovat. Za dobrý soustřel považuji takové seskupení zásahů, kde není žádná rána oddělena od ostatních - vzniká tedy "jedna díra".

 

Evidentně dobré střelivo. Posunutí zásahů na pátou hodinu

vůči středu terče nehraje při testování střeliva roli)

 

Specielním případem jsou taková seskupení, kde dvě až čtyři rány z pěti jsou v jedné díře a ostatní jsou utržené mimo. Takový výsledek může vzniknout z několika příčin. Buďto je střelivo nekvalitní a tak obsahuje náboje slabší a silnější - což se projeví úlety, často směrem dolů. Nebo je to vlivem střelce, který po například čtyřech dobrých ranách trochu znervózní a pátou ránu utrhne - toto poznáte podle toho, že seskupení pokazí většinou až poslední rána a střelec si je vědom chyby. Nebo to může být tím, že náboje zanechávají v hlavni nečistoty, které se usazují tak dlouho, až je jedna rána odnese sebou - zde může pomoci vyčištění hlavně - pokud nepomůže, pak je třeba změnit značku střeliva.

 

Toto střelivo není ideální. Stačí na trénink, protože většina nábojů dosahuje výborného soustřelu, ale na soutěžení to není.

 

Tréninkové střelivo: Ke každému závodnímu střelivu si lze vybrat levnější variantu střeliva, které není tak přesné, ale je levnější a hlavně - má stejné mazání, stejnou rychlost a hmotnost střely. S tímto střelivem je pak dobré trénovat - pokud si nemůžete dovolit střílet i trénink střelivem závodním, což je vůbec nejlepší! Hlaveň se v sezóně nesmí zanést mazáním z jiného střeliva, než které používáte na závody! I u tréninkového střeliva si vyberte takovou výrobní sérii, která nejlépe "chodí".

 

Rád jsem používal pro trénink střelivo Dynamit Nobel Geco Pistol, nebo Geco Rifle (cena 1,20Kč/Ks) a na závody Dynamit Nobel RWS R50 (cca 5Kč/Ks). Tato kombinace byla ideální vzhledem k tomu, že tréninkové střelivo mělo stejnou střelu i mazání, jako střelivo závodní, ale bylo o hodně levnější. Tyto časy jsou ale bohužel pryč, jelikož střelivo Geco začala firma RWS vyrábět zcela jiným způsobem a tak nová Geca už nemají stejnou střelu, jako závodní RWS R50. Je tedy nutné hledat jinou variantu.

 

  

Vlevo staré kvalitní Geco, vpravo nové Geco, v novém kabátku, ovšem naprosto nepoužitelné

 

Osvědčila se mi také kombinace Eley Standard + Eley MATCH EPS .. nebo Lapua CLUB + Lapua Master M (pro ZKM 456)